Algemene voorwaarden

Kynologisch Collectief

Actief gelukkig met je hond

Algemene voorwaarden

voor lezingen en workshops

  1. De inschrijving gebeurt via de link naar een google-formulier. Deze link staat bij de aankondiging op de site, facebook, …
  2. Als de activiteit volzet is, leggen we een wachtlijst aan.
  3. De inschrijving is definitief vanaf de betaling is ontvangen. Aanmelden geeft verplichting tot betalen, binnen de week na aanmelden.
  4. Bij annulatie door de deelnemer wordt inschrijfgeld niet teruggestort. De deelnemer mag de plek wel doorgeven of doorverkopen aan iemand anders. De nieuwe naam + mailadres wordt dan per mail doorgegeven aan Kynologisch Collectief.
  5. Als er voor een activiteit te weinig aanmeldingen zijn, kan Kynologisch Collectief deze annuleren. Het volledige inschrijfgeld wordt dan teruggestort aan de deelnemers.
  6. Kynologisch Collectief mag iemand de inschrijving of toegang tot een activiteit weigeren, zonder opgave van redenen.
  7. De organisator sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan op de locatie van de lezing of workshop.

Copyright 2018 - 2020 Kynologisch Collectief - info@kynologischcollectief.be - Alle rechten voorbehouden.